Adviezen

De adviescommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders, omdat wij graag willen dat alle inwoners van Nijmegen zo goed mogelijk mee kunnen doen aan het dagelijks leven. Daarbij spreken wij vooral namens inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en namens jeugd en dak- en thuislozen. Hieronder leest u onze adviezen.