Onze leden

De adviescommissie JMG bestaat uit 9 leden en een onafhankelijk voorzitter.De amtelijk secretaris ondersteunt de commissie. Alle leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. Ze worden benoemd door het college. De leden zitten voor een periode van 4 jaar. Als er een plek vrij komt, wordt er een vacature opgesteld en kunt u solliciteren.