Jos Kersten

Mijn naam is Jos Kersten. Ik neem vanaf het prille begin deel aan het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen. In 2011 is dit omgedoopt in adviescommissie JMG. Ik doe dat namens Zelfregiecentrum Nijmegen. Wij organiseren ontmoeting, training en coaching voor iedereen die meer grip op zijn leven wil. Daarnaast behartigen we de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, licht verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. Dat doen we op gebieden als de Wmo, wonen, vervoer en toegankelijkheid. Juist in een tijd van te weinig middelen is het ontzettend belangrijk om het beleid van de gemeente kritisch en op de voet te volgen, vanuit het perspectief van inwoners en cliƫnten. Juist omdat de gemeente steeds meer taken krijgt. Daar wil ik van harte een bijdrage aan leveren.