Over ons

De Adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicapten) is een adviescommissie van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Nijmegen kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Daarbij spreken wij vooral namens inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en namens de jeugd en dak- en thuislozen.

Wie zijn wij en wat doen wij?

We zijn een gemeentelijke adviescommissie, zoals onze naam al aangeeft. De adviescommissie JMG bestaat uit 9 leden en een onafhankelijk voorzitter. We adviseren het college van de gemeente Nijmegen per brief over het beleid op 3 gebieden: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten. 

Wanneer adviseren wij het college?

Het college maakt een beleid en vraagt ons om advies. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, maatschappelijke opvang of gehandicaptenbeleid. Maar we kunnen het college ook ongevraagd advies geven, als we dat nodig vinden. We geven het advies op het moment dat het college nog geen besluit over dat onderwerp heeft genomen. Zodat zij dat mee kunnen nemen in hun beslissing.

Hoe komen wij tot een advies?

Wij hebben als adviescommissie kennis van de onderwerpen waarover we adviseren. Dat heeft te maken met onze achtergrond. Er zijn leden met bijvoorbeeld praktijkervaring of werk(t)en met mensen met een beperking, jeugd en dak- en thuislozen. Ook hebben we contacten met de mensen over wie wij adviseren, onder andere via cliĆ«ntenraden. Verder lezen wij veel collegestukken, bezoeken we congressen en volgen trainingen. 

De adviezen aan het college zijn tips over een bepaald onderwerp waar een beleid over wordt gemaakt. De adviescommissie vindt het belangrijk om met ambtenaren en het college te praten over nieuwe beleidsregels en/of belangrijke maatregelen in de uitvoering.

Onze leden

De adviescommissie JMG bestaat uit 9 leden en een onafhankelijk voorzitter.De amtelijk secretaris ondersteunt de commissie. Alle leden zitten in de commissie omdat zij persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. Ze worden benoemd door het college. De leden zitten voor een periode van 4 jaar. Als er een plek vrij komt, wordt er een vacature opgesteld en kunt u solliciteren. 

Bekijk onze leden