Maurice Custers

Mijn naam is Maurice Custers en ik woon sinds 1989 in Nijmegen. Sinds kort ben ik lid van de adviescommissie JMG met als specialisatie de maatschappelijke opvang (MO) en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz). Mijn belangrijkste referentie is de Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NuNN). Dit is een nachtopvangvoorziening die gerund wordt door Nijmeegse dak- en thuislozen. Hier ben ik sinds 1997 bij betrokken. Eerst als vrijwillig bestuurslid en later op vraag van de initiatiefgroep als professioneel ondersteuner. Ik vind het belangrijk dat wensen en behoeften van mensen met een huisvestingsprobleem en onderliggende complexe problemen, genoeg weerklank vinden in de beleidsvorming ten aanzien van deze doelgroep(en). Ik hoop hier op basis van mijn ervaring en netwerk hier een bijdrage aan te kunnen leveren.