Levi van Dijk

Ik ben Levi van Dijk en sinds mei 2019 lid van de adviescommissie JMG. Mijn aandachtsgebied binnen de adviescommissie is vooral jeugd en jongeren. Mijn roots liggen in het speciaal onderwijs waar ik lid ben geweest van de Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Preventie heeft mijn speciale aandacht voor een veerkrachtige en vitale stad.