Advies over Woonagenda

Aan de adviescommissie JMG is gevraagd een advies te schrijven over de Nijmeegse Woonagenda 2024-2029.
Het advies richt zich vooral op twee belangrijke punten: het onderzoek naar de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en de woonbehoefte van ouderen, daklozen en thuislozen.

Een samenvatting van een aantal adviespunten: 

  • Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers sluit niet goed aan op wat nodig is. De meeste beschikbare woningen zijn klein en bevinden zich in minder populaire wijken, vooral bedoeld voor alleenstaanden. 
  • Er zijn niet genoeg rolstoelgeschikte woningen beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Daarom moeten de gemeente, woningcorporaties en huurders verdere afspraken maken om dit probleem op te lossen.
  • Het is verstandig om flexibel te bouwen, zodat woningen kunnen worden aangepast of samengevoegd om aan deze behoeften te voldoen.
  • Lees het recente rapport (januari 2024) van het ministerie van VWS over de 'Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap'. In dit rapport wordt beschreven hoe het zou moeten zijn op verschillende gebieden van het leven, waaronder thuis en wonen. Ook wordt aangegeven hoe het momenteel is en wat de doelen zijn voor 2040.
  • Schenk ook aandacht voor de woonbehoefte voor ouderen en dak- en thuislozen .

Adviesbrief van JMG.
Antwoord van het college.