Advies over Consultatieversie Regioprogramma Jeugd

De adviescommissie is gevraagd een advies op deze versie van het Regioprogramma Jeugd te maken. Zij geeft aan een monitoring, afstemmingsmoment en taakbeschrijvingen te missen. En verzoekt dit uit te werken in het stuk. JMG benadrukt het belang van opleidingsaanbod BOEG (Bovenregionaal Expertisenetwerk), contacten met kennisinstellingen, het belang van ervaringsdeskundigen en het betrekken van de Jongerenraad.

Adviesbrief JMG
Antwoordbrief van het college