Ongevraagd advies over ondersteuning mensen met LVB

Adviescommissies bij de gemeente Nijmegen hebben ook de mogelijkheid ongevraagd advies in te dienen. Een commissie is dan niet gevraagd een advies uit te brengen maar maken er een op eigen initiatief.
JMG heeft het college verzocht de dienstverlening te verbeteren voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). En zij adviseert onder andere:
Kennis te verzamelen over deze Nijmegenaren op een centrale plek en geef training aan dienstverleners van alle gemeentelijke diensten en loketten. Dat de gemeente zorgt voor een zelfde aanpak van problemen van deze mensen. Ze vragen een test in te voeren om vast te stellen of een persoon tot de groep mensen met een LVB behoort. Ook adviseren ze meer te onderzoeken over de aantallen en de effecten van de hulp van Buurtteams aan mensen met LVB  en de participatie van mensen met LVB in de wijk om eenzaamheid te voorkomen.

Het advies en het antwoord vindt u hieronder.
Advies JMG
Antwoord college