Ongevraagd advies de Monnikskap

De Monnikskap is een afdeling binnen het Dominicus College waar kinderen met en zonder beperking naar school gaan. Er waren onder de leerlingenraad, ouderraad en zorgverleners zorgen over de toekomst van de Monnikskap. Na een brief van de leerlingenraad, ouderraad en team van ‘De Monnikskap’ aan de betrokkenen (tegen- en voorstanders van inclusief onderwijs) en de artikelen in verschillende dagbladen trekt de commissie een aantal conclusies. 

Ongevraagde adviezen commissie JMG
Reactie van het college