• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

De adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid zoekt twee nieuwe leden

Wie zijn wij?
Wij zijn de adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG). Er zijn meerdere adviescommissies in Nijmegen. Wij spitsen ons toe op het beleid rondom jeugdhulpzorg, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Het is onze taak om over het nieuwe en bestaande beleid het college van burgemeester en wethouders te adviseren. Wij hebben hiervoor regelmatig contact met beleidsambtenaren. Wij bekijken het beleid zo veel mogelijk door de bril van Nijmegenaren. Daarvoor hebben we contact met ons netwerk van mensen die geraakt worden door dit beleid en de beleidsvoornemens. In ons geval zijn dat jeugd en jongeren, dak- en thuislozen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, minima en mensen met verschillende soorten beperkingen.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt ons advies. Ons advies gaat in de vorm van een brief naar het college. Het college antwoordt ons en geeft aan wat ze met onze adviezen doet. Het college stuurt vervolgens haar beleidsvoorstel met ons advies naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een besluit dat door het college uitgevoerd moet worden.

We geven ook ongevraagd advies over nieuw en bestaand beleid. Dat doen we wanneer wij denken dat bepaalde regels en besluiten niet in het belang van de meeste Nijmegenaren zijn genomen. Het college hoeft daar niets mee te doen, maar moet ons dat dan in een brief wel uitleggen.

Wij zijn nu op zoek naar twee nieuwe leden. We willen onze adviescommissie versterken met iemand die goed thuis is in de Wet langdurige zorg en iemand die de weg kent in de wereld van jeugd en jongeren. Het college benoemt de leden van de commissie voor vier jaar. De benoeming kan éénmaal verlengd worden.

Wat verwachten we?

 • Je bent, als nieuw lid, goed op de hoogte van wat er leeft in de stad en de samenleving
 • Je bent politiek en maatschappelijk geïnteresseerd
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroepen, met langdurige zorg en/of jeugdhulp
 • Je weet wat er in Nijmegen speelt op het gebied van beleid in de aandachtsgebieden van de commissie
 • Je hebt een goed netwerk in Nijmegen
 • Je hebt een band met (een van de) groepen waarvoor je adviseert
 • Je vindt het leuk om samen te werken met commissieleden en leden van de andere commissies
 • Je vindt het leuk om je te verdiepen in beleidsstukken en daar een inhoudelijk advies over te schrijven
 • Je hebt tijd om een aantal uren in de maand te besteden aan het commissiewerk

Wat bieden we?

 • Een interessante en leuke werkomgeving en een kijkje in de keuken van het Nijmeegs beleid
 • De mogelijkheid om je kennis en netwerk te vergroten
 • Als lid van de adviescommissie draag je actief bij aan de kwaliteit van de samenleving. Je bijdrage doet ertoe en wordt gewaardeerd
 • Een bescheiden financiële vergoeding per vergadering

Belangstelling?
Voor meer informatie kun je bellen met de secretaris van de adviescommissie, Frank Eliëns, 06-46265790 of mailen naar adviesciejmg@nijmegen.nl.

Op 7 april organiseren wij een informatieavond over het werk van de adviescommissie. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl.

Solliciteren?
Je kunt je sollicitatie tot en met 17 april sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 24 april.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking voor ons hebt. Die horen we graag! Je kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Oprijstrook voor mindervalide