Advies over 'Evaluatie voortgang toegankelijkheid openbare ruimte 2019-2021'

JMG hoopt dat het college de adviezen uit de evaluatie 'Voortgang toegankelijkheid openbare ruimte 2019-2021' overneemt. Wij hebben nog een toevoeging: stop met het maken van 'shared space'. Dit zijn plaatsen in het verkeer waarbij er plaats is voor iedereen. Er zijn zo min mogelijk verkeersborden en wegmarkeringen.

Waar deze shared spaces al zijn, willen we het zo veel mogelijk terugdringen. We adviseren het volgende: 

  • Maak geld vrij om onderzoek te doen naar de gevolgen van de meest nieuwste regelgeving (ITS, NEN-normen)
  • Een begroting te maken
  • Een budget om alle aanbevelingen te koppelen
  • Dat Actieprogramma Inclusie zorgt voor goede aanpassingen in de openbare ruimte met de gebouwde omgeving, verkeersveiligheid, wonen en mobiliteit

Advies JMG Voortgang toegankelijkheid openbare ruimte 2019-2021
Reactie van het college​​​​​​​