Advies over beleidsvisie hulp beleidsvisie hulp bij het huishouden

Aanleiding van het advies is dat het huidige contract voor de Wmo hulp bij het huishouden afloopt per 1 januari 2024 en om juridische redenen niet verlengd kan worden. Daarom wordt er in 2023 de huishoudelijke hulp vanuit de gemeente aanbesteed, zodat er nieuwe aanbieders zijn in 2024. De beleidsvisie geeft de grenzen aan en belangrijke punten voor deze aanbesteding. De adviescommissie JMG mocht hierover meedenken.