Peter Driessen

Ik ben in de commissie terechtgekomen omdat ik het belangrijk vind dat zoveel mogelijk mensen met een beperking deelnemen aan de maatschappij. Ook wel sociale inclusie genoemd. 

De toegankelijkheid van de samenleving op allerlei terreinen heeft altijd aandacht nodig en moet worden verbeterd. Op die manier kunnen mensen met een beperking steeds beter meedoen met de maatschappij. Denk daarbij aan: 

  • Toegankelijke gebouwen waar iedereen zich welkom voelt
  • Aangepaste woningen
  • Passend onderwijs
  • Betaald werk voor iedereen die dat kan
  • Voldoende inkomen voor mensen met een beperking
  • Passende zorg
  • Toegankelijk openbaar vervoer

Sociale inclusie moet overal terugkomen in de samenleving. Dit alles vraagt om een goed overleg met de lokale overheid, maar ook een duidelijke inbreng van de commissie om de belangen van de inwoners van Nijmegen op dit terrein zo goed mogelijk voor het voetlicht van de gemeente te brengen. 

Omdat ik ervaringsdeskundige met een spierziekte ben en beroepsmatige-en bestuurlijke ervaring heb, zie ik in deze commissie goede mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren het werk van de commissie.