• A  A  A  

Over JMG

Wie zijn wij en wat doen wij?

We zijn een adviescommissie, zoals onze naam al aangeeft. Een gemeentelijke adviescommissie. We adviseren het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders over het beleid dat ze voorstelt op drie terreinen: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Adviseren betekent: een brief schrijven aan het college met aanbevelingen over een bepaald beleidsonderwerp. 
Onze belangrijkste taken

Wat streven wij na?

We streven ernaar dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Dat doen we vooral namens burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jeugd en dak- en thuislozen.

Wanneer adviseren wij het college?

Het college kan ons om advies vragen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe nota op het gebied van jeugd, maatschappelijke opvang of gehandicaptenbeleid. Maar we kunnen het college ook ongevraagd advies geven, als we vinden dat een onderwerp daar om vraagt. We bieden onze adviezen aan op een moment, dat het college nog geen besluit over dat onderwerp heeft genomen.

Hoe komen wij tot een advies?

Op de eerste plaats hebben wij als adviescommissie kennis van de onderwerpen waarover we adviseren. Dat heeft te maken met onze achtergrond. Op de tweede plaats onderhouden we contacten met de mensen over wie wij adviseren, onder andere via cliëntenraden.

Wat gebeurt er met het advies?

Bij een gevraagd advies willen we graag in gesprek met de ambtenaar die bezig is het beleidsplan te maken. We kunnen dan al in een vroeg stadium meedenken over het beleid en daar invloed op uitoefenen. Het college geeft altijd een antwoord op onze adviezen. Zo weten we of burgemeester en wethouders onze aanbevelingen overnemen of niet. Het college stuurt ons advies ook door naar de gemeenteraad. Belangenorganisaties kunnen inspreken bij de raad. Zij doen dat ook en baseren zich dan mede, zo blijkt in de praktijk, op het advies van onze commissie.

Samenstelling Commissie

De adviescommissie JMG bestaat uit tien leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden door het college van B & W benoemd. In de adviescommissie zijn de volgende organisaties of deskundigen vertegenwoordigd:

  • WIG: lichamelijk gehandicapten
  • De Kentering: geestelijke gezondheidszorg
  • BWN: juridische ondersteuning sociale zekerheid
  • Maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen
  • KansPlus: verstandelijk gehandicapten
  • Jeugd (kwaliteitszetel)
  • Zintuiglijk gehandicapten (kwaliteitszetel)
  • Chronisch zieken (kwaliteitszetel)

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking voor ons hebt. Die horen we graag! Je kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Oprijstrook voor mindervalide