• A  A  A  

Over JMG

Wie zijn wij en wat doen wij?

We zijn een gemeentelijke adviescommissie, zoals onze naam al aangeeft. We adviseren het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders over het beleid op drie terreinen: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Adviseren betekent: een brief schrijven aan het college met aanbevelingen over een bepaald beleidsonderwerp. 

De adviescommissie JMG bestaat uit negen leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden door het college van burgemeester & wethouders benoemd.

Wat streven wij na?

We streven ernaar dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Dat doen we vooral namens burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jeugd en dak- en thuislozen.

Wanneer adviseren wij het college?

Het college maakt beleid en vraagt ons om advies. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, maatschappelijke opvang of gehandicaptenbeleid. Maar we kunnen het college ook ongevraagd advies geven, als we dat nodig vinden. Op het moment dat het college nog geen besluit over dat onderwerp heeft genomen. geven wij advies. Zodat zij dat mee kunnen nemen in hun besluitvorming.

Hoe komen wij tot een advies?

Wij hebben als adviescommissie kennis van de onderwerpen waarover we adviseren. Dat heeft te maken met onze achtergrond. Daarnaast onderhouden we contacten met de mensen over wie wij adviseren, onder andere via cliëntenraden.

Wat gebeurt er met het advies?

Bij een gevraagd advies willen we graag in gesprek met de ambtenaar die bezig is het beleid te maken. We kunnen dan al in een vroeg stadium meedenken en daar invloed op uitoefenen. Het college geeft altijd antwoord op onze adviezen. Zo weten we of burgemeester en wethouders onze aanbevelingen overnemen of niet. Het college stuurt ons advies ook door naar de gemeenteraad.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking voor ons hebt. Die horen we graag! Je kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Oprijstrook voor mindervalide