• A  A  A  

Onze belangrijkste taken

De adviescommissie geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan burgemeester en wethouders omdat wij graag willen dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Daarbij vertegenwoordigen wij vooral burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, van jeugd en dak- en thuislozen.

De adviezen aan het college zijn aanbevelingen over een bepaald beleidsonderwerp; meestal in briefvorm, een enkele keer worden adviezen mondeling gegeven. Het college vraagt om advies naar aanleiding van een beleidsverandering of nieuw beleid op de drie terreinen. De adviescommissie adviseert het college ook ongevraagd als een onderwerp daar om vraagt.

De adviescommissie vindt het belangrijk vooral met ambtenaren en leden van het college te praten over nieuwe beleidsvoornemens en/of belangrijke uitvoeringsmaatregelen. Op die manier kan de kennis en deskundigheid van de adviescommissie het beste tot zijn recht komen.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking voor ons hebt. Die horen we graag! Je kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Oprijstrook voor mindervalide