• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies Openbaar vervoer binnenstad 2017

Geplaatst op donderdag 28 september 2017

Het College van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de bussen in plaats van de Burchtstraat over de Singels te laten rijden.

JMG adviseert het volgender:

Het verdwijnen van de grote bussen uit de Augustijnenstraat – Burchtstraat – St Jorisstraat hoeft nadrukkelijk niet te betekenen dat de binnenstad voor mensen met een beperking (vrijwel) onbereikbaar wordt. De oplossing moet dan ook niet bezien worden van uit alleen een financieel perspectief, maar uit de principiële opvatting en erkenning van het belang en de rechten van mensen met een beperking om de binnenstad te kunnen bereiken. Dat draagt mede bij aan het kunnen blijven participeren in de samenleving.

Terug naar vorige pagina

Advies over mogelijke aanpassing busabonnement 65+ en WMO

Gevraagd advies over een mogelijke aanpassing van het busabonnement van 65+ en WMO.

In de huidige situatie is het busabonnement 65+ en WMO geldig op de buslijnen 1 t/m 15. Dit zijn vooral stadslijnen, met enkele streeklijnen. Mensen mogen op al deze lijnen gratis reizen.
Dit abonnement zou mogelijk gewijzigd worden, aan de adviescommissie en Seniorenraad is advies gevraagd. Dit advies kunt u hieronder lezen.

Terug naar vorige pagina

Advies en ervaringen Jeugdhulp en WMO

Ongevraagd advies van de Seniorenraad en adviescommissie JMG over het clientervaringsonderzoek WMO en Jeugdhulp Nijmegen 2016. 

Adviescommissie JMG en de Seniorenraad hebben een ongevraagd advies gegeven over het Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdhulp Nijmegen 2016. De advisering van de Seniorenraad beperkt zich tot het Wmo-deel.

Bij elk advies hebben we de relevante artikelen uit het VN-verdrag meegenomen. Het advies kunt u hieronder lezen en/of downloaden.

Terug naar vorige pagina

Workshops Participatiewet en herbeoordeling

BWN Sociale Zekerheid verzorgt twee workshops: een over de Participatiewet en een over de herbeoordeling UWV. Hiermee wil BWN bijdragen aan de kennis en de weerbaarheid vergroten van mensen die hiermee te maken hebben.

Wat?

In de workshops wordt ingegaan op wat de wetten in de praktijk voor mensen betekenen. Ook krijg je tips over hoe je kunt opstellen tijdens een herbeoordelingsgesprek. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

Voor wie?

Iedereen die interesse heeft in de Participatiewet en herbeoordeling is welkom.

Door wie?

De workshop wordt gegeven door Aad Frederiks. De heer Frederiks is jurist en al jaren verbonden als directeur aan de BWN, onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen. De BWN geeft juridisch advies over sociale zekerheid en de WMO. In het kader van individuele belangenbehartiging voeren zij juridische procedures voor mensen die bezwaar en/of beroep willen maken tegen een beslissing.

Praktisch

Je kunt de workshops op verschillende tijden bezoeken.

De workshop over de Participatiewet en Arbeidsvermogen wordt gegeven op:

  • Vrijdag 23 september van 13.00-15.00 uur
  • Vrijdag 30 september van 13.00 – 15.00 uur
  • Vrijdag 07 oktober van 13.00-15.00 uur

De workshop over Herbeoordeling UWV/WIA wordt gegeven op:

  • Vrijdag 14 oktober van 13.00-15.00 uur
  • Vrijdag 21 oktober van 13.00-15.00 uur
  • Vrijdag 04-11 van 13.00-15.00 uur

Voor meer informatie of opgave: Birgit@wig.nl of bel bel (024) 75 111 20.

Terug naar vorige pagina

Ongevraagd advies cliëntparticipatie doelgroepenvervoer

De Gebruikersadviesraad van de Stadsregiotaxi heeft de opdracht gekregen om een voorstel te doen voor de invulling van de toekomstige cliëntenparticipatie van het doelgroepenvervoer. Hiertoe is inmiddels een conceptovereenkomst opgesteld voor een Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) Regio Arnhem Nijmegen.

Adviescommissie JMG heeft een ongevraagd advies gegeven met betrekking tot deze conceptovereenkomst. Deze kunt u hieronder lezen.

Terug naar vorige pagina

Advies beleidskader Opvang en Onderwijs 0-12 jaar

Advies beleidskader Opvang en Onderwijs 0-12 jaar gemeente Nijmegen

De JMG-adviescommissie heeft waardering voor het beleidskader Opvang en Onderwijs zoals dit besproken is met alle betrokkenen. In de kinderjaren wordt de basis gelegd voor optimale ontwikkelingskansen. In het bijzonder vragen kinderen en hun ouders in achterstandssituaties en /of in moeilijke opvoedingssituaties een integrale en brede aanpak in netwerk-verband.

Wij vragen het college bijzondere aandacht voor een aantal punten. Deze kunt u hier lezen.

Terug naar vorige pagina

Ongevraagd advies handhaven voorleesfunctie website

Ongevraagd advies handhaven voorleesfunctie website

Adviescommissie JMG heeft de vrijheid genomen de gemeente Nijmegen een ongevraagd advies te geven over het toepassen (handhaven) van een voorleesfunctie voor de in ontwikkeling zijnde nieuwe website van de gemeente Nijmegen, zodat deze ook toegankelijk is voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, (ernstige) dyslexie, visuele beperking, een verstandelijke beperking en laaggeletterdheid onmogelijk gemaakt.

U kunt het ongevraagde advies hier lezen.

Terug naar vorige pagina

VN verdrag mensen met beperking aangenomen

De Tweede Kamer heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking aangenomen. Concreet betekent dit dat openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet duidelijk maken hoe zij het VN-verdrag gaan uitvoeren. Nu moet de Eerste Kamer nog instemmen.