• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Gezamenlijk advies verruiming vergoeding medische kosten Bijzondere Bijstand

JMG heeft samen met de Seniorenraad en de Cliëntenraad Participatiewet een advies uitgebracht voor een verruiming van de vergoeding voor medische kosten vanuit de Bijzondere Bijstand. Het college heeft hierop geantwoord.

Documenten

  • Download gezamenlijk-advies-verruiming-vergoeding-bb-medische_kosten.pdf
  • Download Reactie-advies-SR-JMG-CR-verruiming-vergoeding-medische-kosten-BijzBijstand.pdf

Download alles

Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies Actieprogramma Inclusie

In juli 2021 werd de commissie JMG gevraagd advies te geven over de beleidsnota ‘Actieprogramma Inclusie’. In dat rapport schrijft de gemeente hoe zij ervoor gaan zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Nijmegen wil in al het beleid (de regels) uitstralen dat alle mensen mee moeten kunnen doen. Dat heet ‘inclusie’. Voor inclusie is toegankelijkheid nodig op veel gebieden. Niet alleen de Nijmeegse straten, de huizen en de gebouwen, maar ook de wetten en de website moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De commissie heeft advies gegeven over de plannen die Nijmegen heeft om de gemeente toegankelijker te maken.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op het advies gereageerd.

Terug naar vorige pagina

Bouwstenen JMG verkiezingen gemeenteraad 2022

De Nijmeegse adviescommissies – Seniorenraad, Kleurrijk Samenleven, RegenboogRaad, adviescommissie JMG en Cliëntenraad P-wet – hebben hun ideeën over de wijze waarop onze samenleving zou moeten worden ingericht zodat iedereen tot zijn recht kan komen onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2021.

Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies Gezondheidsagenda

JMG onderstreept het belang van een actief gezondheidsbeleid van de Gemeente Nijmegen en waardeert het dat de  gemeente al veel doet. En heeft een aantal specifieke adviezen gegeven over de inhoud.
En de reactie van het college op dit advies.

Terug naar vorige pagina

Breed Basisteam Volwassenen

Er is besloten om voor Jeugd en Volwassenen 2 trajecten te organiseren en dit te temporiseren. De adviescommissie heeft diverse adviezen gegeven voor het Breed Basisteam Volwassenen.

De adviezen staan hieronder.

d.d. 17-4-2020 Advies JMG BBTV Toegangsproces ‘klassieke’ Wmo en Ouderenadviseur
d.d. 19-5-2020 Advies JMG BBTV Toegangsproces ‘klassieke’ Wmo en Ouderenadviseur – REACTIEBRIEF 20200519
d.d. 22-5-2020 Advies JMG BBT Volwassenen in perspectief
d.d. 2-6-2020 20200522 Advies JMG BBT Volwassenen in perspectief – REACTIEBRIEF 20200602
d.d. 10-11-2020 advies JMG offerte-aanvraag en programma van eisen Brede basisteam Volwassenen

Terug naar vorige pagina

Breed Basisteam Jeugd en Gezin

De Adviescommissie is nauw betrokken geweest bij en heeft diverse adviezen uitgebracht over het brede basisteam Jeugd en Gezin.

JMG heeft ook bijgedragen aan de aanbesteding om te komen tot een geschikte aanbieder.

De adviezen staan hieronder.

d.d. 9-1-2020 advies JMG vorm en route  en kwaliteitseisen BBT J&G
d.d. 12-3-2020 Advies JMG verantwoording en monitoring BBT J&G
d.d. 16-6-2020 20200109-advies-JMG-vorm-en-route-BBT-JG-20200312-verantwoording-en-monitoring-REACTIEBRIEF-20200616-3
d.d. 18-5-2020 advies JMG aanbesteding BBT J&G
d.d. 12-3-2020 20200518 reactie op reactiebrief advies JMG vorm en route naar BBT J&G 20200109 en advies monitoring 20200312
d.d. 13-7-2020 advies JMG collegevoorstel offerte aanvraag BBT J&G
d.d. 1-9-2020 20200713 advies JMG collegevoorstel offerte aanvraag BBT J&G – REACTIEBRIEF 20200901