• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Bouwstenen JMG verkiezingen gemeenteraad 2022

De Nijmeegse adviescommissies – Seniorenraad, Kleurrijk Samenleven, RegenboogRaad, adviescommissie JMG en Cliëntenraad P-wet – hebben hun ideeën over de wijze waarop onze samenleving zou moeten worden ingericht zodat iedereen tot zijn recht kan komen onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2021.

Documenten

  • Download Bouwstenen-JMG-verkiezingen-gemeenteraad-2022.pdf

Download alles

Terug naar vorige pagina

Breed Basisteam Volwassenen

Er is besloten om voor Jeugd en Volwassenen 2 trajecten te organiseren en dit te temporiseren. De adviescommissie heeft diverse adviezen gegeven voor het Breed Basisteam Volwassenen.

De adviezen staan hieronder.

d.d. 17-4-2020 Advies JMG BBTV Toegangsproces ‘klassieke’ Wmo en Ouderenadviseur
d.d. 19-5-2020 Advies JMG BBTV Toegangsproces ‘klassieke’ Wmo en Ouderenadviseur – REACTIEBRIEF 20200519
d.d. 22-5-2020 Advies JMG BBT Volwassenen in perspectief
d.d. 2-6-2020 20200522 Advies JMG BBT Volwassenen in perspectief – REACTIEBRIEF 20200602
d.d. 10-11-2020 advies JMG offerte-aanvraag en programma van eisen Brede basisteam Volwassenen

Terug naar vorige pagina

Breed Basisteam Jeugd en Gezin

De Adviescommissie is nauw betrokken geweest bij en heeft diverse adviezen uitgebracht over het brede basisteam Jeugd en Gezin.

JMG heeft ook bijgedragen aan de aanbesteding om te komen tot een geschikte aanbieder.

De adviezen staan hieronder.

d.d. 9-1-2020 advies JMG vorm en route  en kwaliteitseisen BBT J&G
d.d. 12-3-2020 Advies JMG verantwoording en monitoring BBT J&G
d.d. 16-6-2020 20200109-advies-JMG-vorm-en-route-BBT-JG-20200312-verantwoording-en-monitoring-REACTIEBRIEF-20200616-3
d.d. 18-5-2020 advies JMG aanbesteding BBT J&G
d.d. 12-3-2020 20200518 reactie op reactiebrief advies JMG vorm en route naar BBT J&G 20200109 en advies monitoring 20200312
d.d. 13-7-2020 advies JMG collegevoorstel offerte aanvraag BBT J&G
d.d. 1-9-2020 20200713 advies JMG collegevoorstel offerte aanvraag BBT J&G – REACTIEBRIEF 20200901