• A  A  A  

Vergader agenda

Vergadering 9 december 2021

Onderstaand de agenda voor de vergadering van 9 december. Vergadering is digitaal. Jullie hebben een vergaderlink van Helma ontvangen.  

Lees verder
Agenda JMG overleg 4-11-2021

Hierbij de agendastukken voor het JMG overleg van donderdag 4 november 2021 15.30 uur. Het overleg vindt plaats in het stadhuis. Het overleg vindt hybride plaats. De link voor Teams is via e-mail gedeeld. 1-11-2021 toegevoegd 0. aangepaste agenda (gasten komen 9-12-2021) en bijlage 3.1.4.

Lees verder
Agenda JMG overleg 7-10-2021

Hierbij de agendastukken voor het JMG overleg van donderdag 7 oktober 2021 19.30 uur. Het overleg vindt plaats in het stadhuis in hybride vorm. Wie niet wil of kan komen kan de Teams link gebruiken die via e-mail is verstuurd. 4-10-2021 toegevoegd: geactualiseerde bijlage1.2.2. en bijlage 2.1.2. (in Word én PFD) 7-10-2021 toegevoegd: bijlagen 1.d., 1.1.4., 1.1.2.2.+1.1.2.3., 7-10-2021 vervangen: bijlage 2.7.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 9-9-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 9 september 2021 15.30 uur. Locatie: Stadhuis vergaderruimte SH b0.01 - SH b0.03. Hybride (fysiek in combinatie met Teams) is mogelijk. Indien je digitaal wilt deelnemen, graag een bericht aan Frank en Helma - link volgt dan. 3-9-2021 toegevoegd: bijlagen 2.1.2 + 2.1.3. n.a.v. bijeenkomst 2-9-2021. 6-9-2021 toegevoegd: bijlagen 2.1.4. en 3.1.2. 9-9-2021 toegevoegd: bijlage 1.1.2.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 8-7-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 8 ju8i 2021 15.30 uur. De link - via e-mail. Er komen verschillende gasten: Om 15.45u: Rietje Compiet Om 16.30u: Denis Wiering Vanwege deze gasten schuiven ook verschillende leden van de andere adviescommissies aan.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 10-6-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 10 juni 2021 15.30 uur. De link - via e-mail. 8-6-2021 toegevoegd: 2.9.ontwikkelingsgerichte dagbesteding als algemene voorziening en 3.1. bijdrage Brug

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 20-5-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 20 mei 2021 15.30 uur. De agenda is twee keer bijgevoegd – nieuwe en oude versie. Inhoudelijk hetzelfde. 2 gasten: 15.30 uur: Ton Gerrits, WoonGenoot, voorzitter werkgroep bijzondere bemiddeling 17.00 uur: Emiel Wanningen: Centrumregeling BW + MO 11-5-2021 toegevoegd: 1.1.4. Jaarbeeld 2020 - Sterker sociaal werk 12-5-2021 toegevoegd: 1.1.1.2. 20210512 mail Jeroen van Dijk Actiepunten Inclusie Agenda Nijmegen

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 15-4-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 15 april 2021 15.30 uur. 30-1-2021. De agenda is twee keer bijgevoegd - nieuwe en oude versie. Inhoudelijk hetzelfde. 12-4-2021: toegevoegd bijlage 3.2. concept voor Meedoenpagina - ter vaststelling En bijlage 2.2.6. ter voorbereiding bijeenkomst 20 april - ter bespreking en bijlage 1.1.5. Gevraagd advies inzake huiselijk geweld en kindermishandeling gemeenten Lingewaard en Overbetuwe van het Jongeren Netwerk - ter info 14-4-2021: toegevoegd bijlage 1.3.2. 20210304 -20210323 verslag JMG concept De link is via e-mail verstuurd.

Lees verder
Gecombineerde agenda JMG overleg donderdag 4-3-2021 én dinsdag 23-3-2021

23-3-2021 om 19.30 uur vindt het overleg JMG plaats om de punten die 4 maart jl. niet aan bod gekomen zijn te bespreken. Hierbij de aangevulde agenda waarbij de bespreekpunten gemarkeerd zijn. De toegevoegde bijlagen zijn: 0. 20210323 agenda JMG, 4.2.1. t/m 4.2.5 en 4.6.2. De link voor 23 maart is per e-mail verstuurd. ================= Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 4 maart 2021 15.30 uur. Om 15.30 uur schuiven gasten aan. Het overleg vindt digitaal plaats. De link is via e-mail verstuurd. 28-2-2021: agendapunt 4.9. toegevoegd. 2-3-2021: bijlagen 3.1.2., 4.1.6. en 4.3.4. toegevoegd.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 4-2-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 4 februari 2021 15.30 uur. 30-1-2021: Bijlagen 5.1. Brug en 3.3. Vergaderplanning JMG t.b.v. vergadering 4 februari 2021 toegevoegd Het overleg vindt digitaal plaats. De link is via e-mail verstuurd.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 7-1-2021

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 7 januari 2021 15.30 uur. Het overleg vindt digitaal plaats. De link is via e-mail verstuurd. Het verslag van 10-12-2020 is aangepast. Bij de vorige versie ontbreken wat aantekeningen. 6-1-2021: Agendapunt 4.2. is aangevuld en Bijlage 5.1. toegevoegd

Lees verder
JMG Studiedag dinsdag 22-12-2020 14.00 uur

De studiedag vindt digitaal plaats.  

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 10-12-2020

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 10 december 2020. Het overleg vindt weer in het stadhuis plaats. 7-12-2020: Agenda aangepast en bijlagen 3.3.1 + 3.3.2. toegevoegd.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 5-11-2020

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 5 november 2020. Het overleg vindt digitaal plaats. De link is via e-mail verstuurd. Het onderzoek Voorbij het virus - sociaal werk in tijden van corona is toegevoegd aan de vergaderstukken.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 8-10-2020

Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 8 oktober 2020.   D Het overleg vindt digitaal plaats. De link is via e-mail verstuurd.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 3-9-2020 DEEL 2

Donderdag 3 september 2020 15:30 - 17:30 Stadhuis; SH b0.01 Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 3 september 2020.   DEEL 2: bijlagen vanaf 4.4. Het overleg vindt fysiek plaa ts in het stadhuis. Voor digitale deelname volgt via e-mail een link.

Lees verder
Agenda JMG overleg donderdag 3-9-2020

Donderdag 3 september 2020 15:30 - 17:30 Stadhuis; SH b0.01 Hierbij de agenda en bijlagen voor het overleg JMG van donderdag 3 september 2020.   Agenda en bijlagen t/m 4.2. Het overleg vindt fysiek plaa ts in het stadhuis. Voor digitale deelname volgt via e-mail een link.

Lees verder
JMG vergadering donderdag 9 juli 2020 19.30 uur DEEL 1

Donderdag 9 juli 2020 19:30 - 21:00 Stadhuis, SH b0.01 en 0.02 en 0.03 Hierbij de agenda en bijlagen voor het JMG-overleg van donderdag 9 juli 2020 19.30 - 21.30 uur. Vanwege de corona-maatregelen vergaderen we in de avo nduren. Bijlagen deel 1 tot 4.2.

Lees verder
JMG vergadering donderdag 9 juli 2020 19.30 uur – DEEL 3

Donderdag 9 juli 2020 19:30 - 21:00 Stadhuis, SH b0.01 en 0.02 en 0.03 Hierbij de bijlagen voor het JMG-overleg van donderdag 9 juli 2020 19.30 - 21.30 uur. Vanwege de corona-maatregelen vergaderen we in de avonduren. Bijlagen deel 3; 4.6 tm 5.1

Lees verder
JMG vergadering donderdag 9 juli 2020 19.30 uur DEEL 2

Donderdag 9 juli 2020 19:30 - 21:00 Stadhuis, SH b0.01 en 0.02 en 0.03 Hierbij de bijlagen voor het JMG-overleg van donderdag 9 juli 2020 19.30 - 21.30 uur. Vanwege de corona-maatregele n vergaderen we in de avondu ren. Bijlagen deel 2; 4.2. tot 4.9.

Lees verder

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking voor ons hebt. Die horen we graag! Je kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar adviesciejmg@nijmegen.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op
Oprijstrook voor mindervalide